Dr. Kopácsi Sándor

Kezdőlap
Irodalom
Életrajz
Emlékezések
In Memorian
Baráti Kör

 

Baráti Kör képek

nyugalmazot rendőr altábornagy
1956. Budapest rendőrfőkapitánya
a Nemzetőrség helyettes parancsnoka

1922 - 2001

Az első SZEM és a Kopácsi Baráti Kör.

A történet gyökerei a kilencvenes évekbe nyúlnak vissza. Természetesen része a Kopácsi házaspár élettörténetének és a Kanadai "Neigbourhood Watch" önvédelmi szervezetnek. Az 1990-ben hazatelepült házaspár állandó lakóhelyén azonnal és eredményesen kezdett mesélni a föld másik felén igen hatékonyan működő önvédelmi szervezetről. A rendszerváltás után elharapódzó lakásbetörések, autólopások összefogásra kényszeríttették a kis lakóközösséget és megalakították az első SZEM Egyesületet. Orbán Balázs u. 11. tizennégy lakásos épület. A lakók egyetértésével az egész házat felszerelték korszerű védelmi rendszerrel, és a lakókból igazi közösséget kovácsoltak.

Aki távoli útról, nyaralásról vagy külföldről fáradtan érkezett friss kenyér és tej várta. Nem volt ünnep amit a közösség ne ünnepelt volna együtt, a lépcsőházban karácsonyfa az előterekben fotelek kis asztallal rajta újságok és rengeteg virág. A kaputelefon mellett faliújság és a falon képek. A megbetegedett a szomszédot segítették és ápolták igény esetén orvost kerítettek. Az elmúlt közel évtized alatt nem csak betörőmentes környezetet sikerült teremteniük, hanem igazi nagy közösséget. A lakópark része is biztonságosabb lett. A lakások értékesebbek lettek, a lakók pedig az átlagnál több szeretettel és figyelmességgel figyelnek egymásra és értékeikre. Természetesen nem jár többlet feladattal senki részéről sem a SZEM tevékenység. Amikor lenéz a tulajdonos a ház előtt parkoló járművére, szemrevételezi, rendben van e szomszédja autója is. A lépcsőházban rákérdez az idegenre, és ha felkíséri, udvariasan meggyőződhet róla, valóban vendégről van szó.

Csak használni kell a zárakat és meggyőződni lakótársainkat a szükségességükről. A lépcsőházi ajtó minden lakás elsődleges védelme. A tisztaság pedig már itt a folyosón is része otthonuknak. Talán legyen példa az első SZEM mindenki részére Dr. Kopácsi Sándor ny. rendőraltábornagy és felesége Fried Ibolya ebben a házban egyszerűen csak kedves Sanyi bácsi és Ibolya néni volt. És nem volt ritka tőlük rákérdezni az idegenre és csendes téli estén lepillantani a parkoló autókra, pedig még saját autójuk sem volt.
Szomorúan vette a közösség tudomásul Dr. Kopácsi Sándor halálhírét, szinte azonnal megalakította a dr. Kopácsi Sándor baráti kört, melynek célja megőrizni az emlékét a Kopácsi házaspárnak. Halála első évfordulóján márványtáblát avattunk, ahol tavasszal születésnapja alkalmából, ősszel pedig az 1956-os forradalom tiszteletére virágokat helyezünk el. Internetes oldalt készítettünk ahol méltatjuk dr. Kopácsi Sándor életútját.

Kezeljük azt a kevés tárgyi és írott hagyatékot, amit ez a két nagyszerű ember ránk hagyott. Rendszeresen látogatjuk, tevékenyen részt veszünk azokon a rendezvényeken, ahol megemlékeznek dr. Kopácsi Sándorról. És nem utolsó sorban szeretnénk továbbadni a tudást, a szeretetet és a törődést, amit tőlük kaptunk.

Baráti körünk névadónkhoz méltóan nélkülöz minden külsőséget, egyszerűen csak próbáljuk, mint egy barát példaképét követni dr. Kopácsi Sándor cselekedeteit.

*****

A "Dr. Kopácsi Sándor Baráti Kör"

A Baráti Kör Dr. Kopácsi Sándor halálát követően néhány hónappal alakult. Tagjai között van az özvegy dr. Kopácsi Sándorné az örök szerelem és régi harcostárs, vele együtt gyermekkorát élő, vele együtt elítélt, a rehabilitását megelőzően, illetve azt követően volt munkatárs, jó barát, jó szomszéd. Politikai elkötelezettség nélküli, a Kopácsi család 2000. évi kiköltözését közvetlenül megelőző időszakban a család legközvetlenebb hétköznapi életében résztvevő személyek.

Társaságunk -névadónk elveihez hűen- napi politikától mentes, baráti jellegű, nyitott bárki számára, aki tiszteli és elismeri Dr. Kopácsi Sándor életútját és cselekedeteivel egyet is ért. Nincs vezetőségünk, pénzünk, tagdíjunk. Tagjaink kiadásai néhány szál virágra szorítkoznak megemlékezéseink alkalmával.
Amitől mégis életképesek vagyunk, az létrejöttünk oka és névadónk személyisége.

Tiszteletteljes főhajtásunk Dr. Kopácsi Sándor emléke és helytállása előtt.

*****

2001 Weboldalt inditottunk Gelberger Kopácsi Judittal Édesapja emlékének megőrzésére.

Dr. Kopácsi Sándor egykori lakóhelyén emléktáblát állítottunk, melyet a megrázkódtatás után első alkalommal hazatérő Ibolya asszony avatott fel.

A Baráti Kör az 1956-os forradalom 50. évforduló alkalmából a Biztonságos Magyarország Közalapitvánnyal egy márványtáblát avatott Dr. Kopácsi Sándor Budapest rendőrfőkapitányának tiszteletére az Országos Rendőrfőkapitányság főbejárata mellett.

2008 A Baráti Kör javaslatára Dr. Kopácsi Sándorné (Fried Ibolya) Nagy Imre érdemrend kitüntetésben részesült. Itt szeretnénk megjegyezni a Kopácsi házaspár az 1956 -os eseményekben és 1989 után is oly sokat tettek Nagy Imre emlékének megőrzéséért, ami végett önmagában is kiérdemelték a Nagy Imre érdemrendet.

2012 március Dr. Kopácsi Sándor 90 éves jubileuma alkalmából Baráti Körünk oszlopos tagja közbenjárására, teljesült az egyik legfontosabb célunk. Utca nevet kapott Dr. Kopácsi Sándor. A helyszín a Magyar Köztársaság Rendőr-Főkapitánysága oldalán kialakított sétány.

Távolabbi elképzelésünk akár egy közterületen vagy rendészeti intézeten belüli szobor Dr. Kopácsi Sándorról.


*****

 

 

-